Kyla Värme erbjuder tjänster inom


  • Värmepumpsinstallationer luft/luft, luft/vatten, bergvärme, konvertering från olja/el/pellets.
  • Felsökning och service på värmepumpar.
  • Energiberäkning av hus/fastighet för att fastställa rätt produkt.
  • Installation och service av butikskyla, frys/kyldiskar mm.
  • Årliga kontroller.
  • VVS installationer, ex varmvattenberedare, blandare, rörmontage.

Innan någon form av installation genomförs så träffas vi och går igenom ett kostnadsfritt förslag på var, hur och när ni vill ha installationen. Det är viktigt att du som kund får en installation/service där du kan känna dig nöjd med god kvalité på de varor och tjänster som du köper. Företaget står för kvalité och effektivitet med fokus på nöjda kunder!

Garantgruppen använder sig av Kyla Värme i Linköping för teknisk service och installation av storköksutrustning kommersiell kyla, värmepumpar. Kundkretsen består av tillverkare, leverantörer, försäkringsbolag samt återförsäljare av värmepumpar, storkök och kommersiell kyla.

Fasta priser vid installation av luft/luft värmepump.
Prisexempel
Standardinstallation* Ink ROT- avdrag från: 6000 Kronor.

*Standardinstallation: Håltagning i trä/tegel, väggkonsoll för utedel, 4 meter rör styrkabel samt täcklist. 30 km enkel resa räknat från Linköping innerstad. Utedel max 1,5 meter över mark.

Vid längder över 4 meter tillkommer material och eventuell extra fyllning av köldmedia.

Betalningsvilkor 10 dagar om inget annat avtalats.